Heresi

1 Bevingad och försedd med horn
1 Civitate Dei - Ondskans Hov
1 Deus Absconditus
1 Dionyssosinitiationen
1 Efter Själens Stympning
1 Infusco Ignis
1 Liotte
1 Prosairesis