Anchang

1 Bakunyu Dynamite
1 Campaign Girl
1 Cherry
1 Cobra Twist
1 Daigyakuten
1 Dokushin Man
2 Flyaway
1 Go To Hell
1 Kabi
1 Katare! Namida!
1 Kioku
1 Kome Tabero
1 Kouen Dream
1 Koureika Syakai
1 Maintenance
1 Mary-Ann
1 Okazu no Nai Shokutaku
1 Renai Hideri
1 Roast Pork Ramen
1 Toubanjan
1 Warattenjane
1 Wind