GeneralKnas

1 Ännu ingen kedja
1 Bygger på kärlek med Leia
1 Ditt bästa
1 Du duger
1 Förgänglighet
1 General utan armé
1 I detta livets skede
1 Inte nåt gott
1 Livs levande
1 Ny dag
1 Vänd om