Fabrizio De André 'Â çímma

Ti t’adesciàe ‘nsce l’èndegu du matin
ch’à luxe a l’à ‘n pè ‘n tera e l’àtru in mà

[Ti sveglierai sull’indaco del mattino
quando la luce ha un piede in terra e l’ altro in mare]

ti t’ammiàe a ou spègiu dà ruzà
ti mettiàe ou brùgu rèdennu’nte ‘n cantùn

[ti guarderai allo specchio di un tegamino
metterai la scopa dritta in un angolo]

che se d’à cappa a sgùggia ‘n cuxin-a stria
a xeùa de cuntà ‘e pàgge che ghe sùn
‘a cimma a l’è za pinn-a a l’è za cùxia

[che se dalla cappa scivola in cucina la strega
a forza di contare le paglie che ci sono
la cima è già piena è già cucita]

Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa

[Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura

Bell’oueggè strapunta de tùttu bun
prima de battezàlu ‘ntou prebuggiun

[Bel guanciale materasso di ogni ben di Dio
prima di battezzarla nelle erbe aromatiche

cun dui aguggiuìn dritu ‘n pùnta de pè
da sùrvia ‘n zù fitu ti ‘a punziggè
àia de lùn-a vègia de ciaèu de nègia

[con due grossi aghi dritti in punta di piedi
da sopra a sotto svelto la pungerai
aria di luna vecchia di chiarore di nebbia]

ch’ou cègu ou pèrde ‘a tèsta l’àse ou sentè
oudù de mà misciòu de pèrsa lègia
cos’àtru fa cos’àtru dàghe a ou cè

[che il chierico perde la testa e l’asino il sentiero
odore di mare mescolato a maggiorana leggera
cos’altro fare cos’altro dare al cielo]

Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra

[Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera]

nu turnà dùa
e ‘nt’ou nùme de Maria

[non ritornare dura
e nel nome di Maria]

tùtti diài da sta pùgnatta
anène via

[tutti i diavoli da questa pentola
andate via]

Poi vegnan a pigiàtela i càmè
te lascian tùttu ou fùmmu d’ou toèu mestè

[Poi vengono a prendertela i camerieri
ti lasciano tutto il fumo del tuo mestiere]

tucca a ou fantin à prima coutelà
mangè mangè nu sèi chi ve mangià

[tocca allo scapolo la prima coltellata
mangiate mangiate non sapete chi vi mangerà]

Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa
e ‘nt’ou nùme de Maria
tùtti diài da sta pùgnatta
anène via.

[Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola
andate via]