Dia Psalma Emelie

Man ska l�mna det skepp som sjunker
och r�dda det som r�ddas kan
inte g�ra som du gjort i �ratal
bara kl�ttra h�gre i skeppets mast

N�r toppen p� masten till slut �r n�dd
s� finns det ingenstans kvar att fly
det enda du kan g�ra d� �r att se
ditt liv f�rst�ras f�r all framtid

Med h�rda sparkar och slag
med v�rkande armar och v�rkande ben
har det g�tt �nnu en dag
sn�lla, l�mna skeppet innan det �r f�rsent

SL� DIG FRI, EMELIE
SL� DIG FRI, LEV DITT LIV INNAN ALLT �R F�RBI
SL� DIG FRI, EMELIE
SL� DIG FRI, LEV DITT LIV INNAN ALLT �R F�RBI

Du s�ger att du har k�nslor kvar
och tror att allting �r ditt fel
du s�ger att han brukar vara sn�ll
fast han sl�r dig n�stan varje kv�ll

Men ingenting �r ditt fel
bara han r�r f�r sina fel
nu n�r skeppet snart sjunkit helt
l�mna det innan du f�ljer med

SL� DIG FRI, EMELIE
SL� DIG FRI, LEV DITT LIV INNAN ALLT �R F�RBI
SL� DIG FRI, EMELIE
SL� DIG FRI, LEV DITT LIV INNAN ALLT �R F�RBI

Med h�rda sparkar och slag
med v�rkande armar och v�rkande ben
har det g�tt �nnu en dag
sn�lla, l�mna skeppet innan det �r f�rsent