Dia Psalma Efter allt

Och du har alltid sagt
att f�rklaringarna finns
s� n�ra till hands
Allt blir sekretessbelagt
tystas ner och l�ses in
som om det ej fanns
i din v�rld

EFTER ALLT, S� KOMMER JAG TILLBAKA TILL DITT HEM
EFTER ALLT, D� KOMMER DU F� SMAKA P� MIN H�MND
EFTER ALLT, DU KOMMER ATT F� MARDR�MMAR MIN V�N
EFTER ALLT, JAG KOMMER G� IGEN

Och du f�rtr�nger allt
som du inte kan f�rst�
f�r att m�nstret �r fel
Du bortf�rklarar kallt
med n�nting som hittats p�
vad �r det f�r spel
som du f�r

Den andra sidan finns(!)
inte kvar uti din bok
den plockades bort
Men nog �r det n�n som minns
att det var mycket mer som stod
men det skapade problem
om man �r l�rd

EFTER ALLT, S� KOMMER JAG TILLBAKA TILL DITT HEM
EFTER ALLT, D� KOMMER DU F� SMAKA P� MIN H�MND
EFTER ALLT, DU KOMMER ATT F� MARDR�MMAR MIN V�N
EFTER ALLT, JAG KOMMER G� IGEN

Den dagen jag d�r
jag kommer
du kommer f� bes�k
d� �r det jag som st�r