Dia Psalma Balladen om lilla Elsa

Det var en liten flicka som en dag i sköna maj,
skulle gå och hämta vatten men hon var lite skraj.
Hade hört de vuxna tala om vem som bodde nere i ån,
hon ville inte gå men hon vågade inte säga ifrån.

När hon kom fram till ån hörde hon den vackraste musik,
hon ställde sig att lyssna ingen ton var den andra lik.
Måste bara smyga fram och se, vem musikanten var.
Den männska som hanterar felan så måste va underbar.

Elsa blev bara åtta år,
hon är död nu som ni nog förstår.
Elsa blev bara åtta år,
hon kommer aldrig mera att vakna.

Där nere vid vattnet satt en pojke ung och grann,
han sa kom hit lilla flicka så vi får hälsa på varann.
En våt arm kring en liten hals sen båda två försvann,
och den lilla flickan man sedan aldrig fann.

Elsa blev bara åtta år,
hon är död nu som ni nog förstår.
Elsa blev bara åtta år,
hon kommer aldrig mer att vakna.
Hon kommer aldrig mera att vakna.
Hon kommer aldrig mera att vakna.