Andre Swiegers

1 Af
1 Bessie
1 Blou
1 Die 1966 VW Beetle blues
1 Die vrou in sy lewe
1 Elsjeskraal
1 Eva
1 Hoe draai die wind dan nou
1 Hoor hoe val die reen
2 Maggie relax
1 Twee feilbare mense