Angelo Branduardi Calenda Maia

Calenda maia Ni fu�hls de faia, Ni chans d'auz�l Ni flors de glaia Non es que'm plaia, Pros d�na gaia Tro qu'un isn�l Messatgi�r aia Del v�ste b�l C�rs, qu'im retraia Plazer nov�l Qu'amors m'atraia E jaia E'm traia Vas vos, D�mna veraia, E chaia De plaia 'L gel�s, Anz que'm n'estraia. Ma b�l'amia, Per Dieu non sia Que ja'l gelos De mon dan ria, Que car vendria Sa gelosia, Si aitals dos Amantz partia; Qu'ieu ja joi�s Mais non seria, Ni jois ses vos Pro no'm tenria; Tal via Faria Qu'�ms ja Mais no'm veiria; Cel dia Morria, D�mna Pros, qu'ie'us perdria. D�mna grazida, Quecs lauz'e crida V�stra valor Qu'es abelida, E qui'us oblida, Pauc li val vida, Per qu'ie us azor, D�mn' eissernida; Quar per gencor Vos ai chausida E per melhor, De pr�tz complida, Blandida, Servida Gens�s Qu'Erecs Enida Bastida, Finida, N'Engl�s, Ai l'estampida.