Irma Schultz - Schultz, Irma

1 Från och med idag
1 Gudarna älskar oss
1 Himlen ovanför
1 Hjälp mig hem
1 Kom ner (lämna vingarna kvar)
1 Låt det komma
1 Min räddning
1 Sånt jag tog för givet
1 Stanna här
1 Stenar
1 Ta mig med
1 Tröst för stygga barn