Carola Nu tändas tusen juleljus

"Nu t�ndas tusen juleljus p� jordens m�rka rund
och tusen tusen str�lar och p� himlens djupbl� grund

och 'ver stad och land ikv�ll g�r julens glada bud;
att f�dd �r herren Jesus Krist, v�r fr�lsare och Gud.

Du stj�rna 'ver Betlehem o l�t ditt milda ljus
f� lysa in med hopp och frid i varje hem och hus

I varje hj�rta armt och m�rkt, sen du en str�la blid,
en str�le av Guds k�rleks ljus i signad juletid"