Marcia Griffiths Feel Like Jumping

I feel like jumping
Lord I feel like shouting now
I feel like moving
I feel like grooving now

La la la la la
La la la la la
La la la la la
La la la la la

I feel like laughing
Lord I feel like crying now
I feel like sighing
And I feel like dying

La la la la la
La la la la la
La la la la la
La la la la la

I feel like jumping
Lord I feel like shouting now
I feel like moving
And I feel like grooving

La la la la la
La la la la la
La la la la la
La la la la la