Alfonso X el Sabio

1 Cantiga 150. A que deus ama, amar devemos
1 Cantiga 159. Non sofre Santa Maria
1 Cantiga 20. Virga de Jesse
1 Cantiga 27. Non devemos por maravilla teer
1 Cantiga 322. A Virgen, que de Deus Madre
1 Cantiga 340. Virgen Madre groriosa
1 Cantiga 391. Como pod'a Groriosa
1 Cantiga 60. Entre Av'e Eva
1 Cantiga de Santa María 103: Quen a Virgen ben servirà
1 Cantiga de Santa María, No. 26: Non é gran cousa
1 Cantiga de Santa María, No. 384: A que por gran fremosura
1 Cantigas de Santa Maria
1 Cantigas de Santa Maria: Cantiga 302 "A Madre de Jhesu-Cristo, que é Sennor de nobrezas"
1 Cantigas de Santa Maria: Cantiga 48 "Tanto son da groriosa seus feitos mui piadosos"
1 Cantigas de Santa Maria: Cantiga 57 "Mui grandes noit e dia"
1 Conclusion (CSM 176)
1 De toda chaga ben pode guarir (CSM 126)
1 Instrumental (CSM 123)
1 Instrumental (CSM 142)
1 Instrumental (CSM 77-119)
1 Introduction (CSM 176)
1 Muito faz grand'erro (CSM 209)
1 Pero cantigas de loor (CSM 400)
1 Pero que seja a gente (CSM 181)
1 Pode por Santa Maria (CSM 163)
1 Por nos de dulta tirar (CSM 18)
2 Rosa das rosas
2 Santa María
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): E du o inferno
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): E du o mar grande
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): E en aquel dia
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): E quando s'iguaren
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): E u el a todos
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): E u mostrar ele
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): E u setrelas
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): E u todo-los Reys
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): Eu o sol craro
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): Madre de Deus
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): Que polos teus rogos
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U au juyzio
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U dirán as tronpas
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U leixarám todos
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U queimará fogo
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U será o ayre
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U terrán escrito
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U verás dos santos
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U verás os angeos
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U verrá do çeo
1 Sibila Galaica (XIIème siècle): U verrá na carne