Anhrefn

1 Addysg Ddeniadol?
1 Chwarae Soldiwrs
1 Cornel
1 Dagrau
1 Dawns y duwiau
2 Defaid
1 Duw y Dyn Eira
1 Dyfodol disglair
1 Gwlad y Rhydd
1 Gwlad Y Rhydd (Land of the Free)
1 Malu pen
1 Menthyg wal
1 Molly Melys
1 Mynnu Dall
1 Nefoedd Un, Uffern Llall
1 Pres am gi
1 Presantau
1 Pryna fi
1 Rhedeg i Paris
1 Swings a Rowndabowts
1 Y Ffordd Ymlaen
1 Yn Gyffredinol
1 Yr Aberth