Juno Reactor Samurai

Anata wa taiyo
Anata wa hikari

Anata wa yoru o shihai suru ai
Anata wa watashi no sasae
Anata wa taiyo

Anata wa hikari
Anata wa yoru o shihai suru ai
Anata wa watashi no sasae
Anata wa taiyo

Anata wa taiyo
Anata wa hikari
Anata wa yoru o shihai suru ai
Anata wa watashi ni chikara o ataeru
Anata wa watashi no mamottekureru
Anata wa itsukushimi
Anata wa taiyoEnglish Translation:

You are (the) sun.
You are (the) light.

You are the love who controls the night.
You are my support.
You are (the) sun.

You are (the) light.
You are the love who controls the night.
You are my support.
You are (the) sun.

You are (the) sun.
You are (the) light.
You are the love who controls the night.
You give me power.
You protect me.
You are my love.
You are (the) sun.