ענבל פרלמוטר - Perlmuter, Inbal

1 אם זה נגמר זה חבל
1 אם יש לך שמש
1 בתוך הטינופת
1 בתוך ערפל
1 האמת המרה
1 זהירות מהמרווח
1 חלום
1 חמדת אבות II
1 חתול בשק
1 לא עכשיו
1 לילות בלי מילים
1 מעכבת
1 סיגריות לייט
1 קרח יבש