Karen Matheson - Matheson, Karen

4 An Fhideag Airgid
5 Evangeline
4 Mi Le M' Uilinn1 Ailein Duinn
1 All the Flowers of the Bough
1 An Ataireachd Àrd (The Surge of the Sea)
1 At the End of the Night
2 Bonnie Jean
2 Calbharaigh
1 Chì Mi Bhuam
1 Cronan Bleoghainn
2 Crucan na bpaiste
2 Dark Alan
1 Early Morning Grey
1 Fac Thu Na Feidh
2 Gleann Baile Chaoil
1 Goodbye Phoebe
1 Gura Tu Mo Bean Chomuinn
1 Hard Earth
1 Hoping for You
1 I Will Not Wear the Willow
1 'Ic Iain 'Ic Sheumais
1 Laoidh Fhearchair Eoghainn
1 Luadh an Toraidh
1 Mi Le M'Uilinn
1 Mi le M'uilinn Air Mo Ghluin
1 Mi le M'Uilinn Air Mo Ghluin (With My Elbow on My Knee)
1 Mi le M'uilinn Air Mo Ghlúin (With My Elbow on My Knee)
2 Moch di Luain
1 Moonchild
1 Morag's Lament
1 Morning
1 Move On
1 My Whispered Reason
1 O Mhàiri 'S Tu Mo Mhàiri
1 O Nach Èisdeadh
2 One More Chance
2 Prayer
2 Puirt a Beul
6 Rithill Aill
1 Rithill Aill (A Wedding Song)
1 Singing in the Dark
2 Speed of Love
3 The Dreaming Sea
1 There's Always Sunday
1 Time to Fall
2 Waiting for the Wheel to Turn
1 World Stood Still