Nationalteatern Bängen trålar

Om du letar efter r�ka n�r du �r i G�teborg
upp vid N�ckrosdammen,Vasaparken eller Femmans torg
Kom ih�g, skvallerbytta bingb�ng, sitter som p� n�lar
ett tu tre �r b�ngen d�r och tr�lar
och torskar du finns ingen f�rmildrande omst�ndighet

2.
En september eftermiddag l�gger man sej i All�n
och man t�nder liten braja, gottar sej i solen sken
Men du vet, skvallerbytta bing b�ng, g�r i alla sk�lar
ett, tu, tre �r b�ngen d�r och tr�lar
och torskar du finns ingen f�rmildrande omst�ndighet
S
Om du g�r p� en nit och sen �ker du dit
en semester p� vatten och br�d
D�r �r tillvaron h�rd, d�r finns samh�llets v�rd
och dom v�rdar dej intill din d�d
f�r s�nt �r systemet
Kolla in dom du gillar, dom tjejer och killar
som sitter i samma b�t
Och g� hem och t�nk 'ver, fall n�gon beh'ver
polis f�r att g�ra n�t �t
sj�lva pundarproblemet

F�r dom som sj�lv har n�t att d�lja ropar p� f�rst�rkt polis
Propagandaapparaten skyddar dom p� alla vis
Miljon�rerna och skattefifflarna g�r fria
dom handlar aldrig bara f�r en tia
och klasstillh�righeten �r en f�rmildrande omst�ndighet