Mercedes Peón - Peón, Mercedes

1 A miña
2 Aiché
1 Ajárrate
1 As ás
1 Ben linda
1 Carencias
1 Igualiña que os antigos
1 Ingrávida
1 Intermezzo
1 O Mar