Adolphson & Falk 1-0-0-1-0

Ett noll noll ett noll
vi måste värna om vänskap
undvika bråk.
Ett noll noll ett noll
vi måste tala samma språk.
Ett noll noll ett noll
ta min invit och min utsträckta hand.
Ett noll noll ett noll
vi måste kunna förstå varann.

Jag söker samförstånd
i en tekno-tango.
Två steg fram och ett steg tillbaks
är stegen vi tar.
Och när jag snubblar till,
är du så mjuk och följsam.
Du finner balans i vår datadans,
med kontrollen du har.

Ett noll noll ett noll...

Dina ord är min lag.
Du är så rak och rättfram,
aldrig lögner som väcker tvivel
och tveksamhet.
Och varje vilsen dag
är du så lugn och förnöjsam.
När jag är svag, ger du mig styrka
och stabilitet.

Ett noll noll ett noll...

Intellektuellt
ger du mig matchande motstånd.
Du inspirerar och lägger svaren
på rätt nivå.
Du är mitt ständiga stöd
i varje med- och motgång.
Du sätter gränser och ger mig riktning
och mod att gå.

Ett noll noll ett noll
vi måste värna om vänskap
undvika bråk...