Dimmu Borgir Broderskapets ring

Kom unge bror
Skjenk oss din rene ungdom
Legg ditt liv i v�re hender
Kjemp v�r krig med oss

La vare sorger form�rke ditt sinn
La din sjel slites
F�l natten som legger seg rundt deg
Glem all kj�rlighet

Ingen t�rer skal fylle dine netter
Tre inn i broderskapets ring
Ingen svakhet skal du finne i din sjel
Styrken skal vandre ved din side
Kom
Del ditt hat med oss
Forlat ditt svake legeme
La deg ei forvirres av vakre ord
I D�den finnes all makt